Kodeks ponašanja

Zakoni o zaštiti tržišnog natjecanja i konkurenciji

Zakonom o javnoj nabavi definirane su odredbe koje zabranjuju udruživanje sa ciljem onemogućavanja konkurencije. Ovim odredbama omogućuje se naručiteljima tržišna utakmica koja jamči najpovoljniju ponudu.

TEB Informatika d.o.o. neće ni u kojem slučaju sudjelovati u dogovoru sa ostalim ponuditeljima u kontroli cijena, favorizirati određenog ponuditelja odustajanjem od ponude ili slanjem nekonkurentne ponude te u dogovoru o podjeli tržišta ili naručitelja.

Nepropisne isplate, pranje novca i ekonomski bojkoti

TEB Informatika d.o.o. neće ni u kojem slučaju sudjelovati u koruptivnim radnjama kojim se nudi, daje ili obećava dar ili druga korist koja utječe na djelovanje odgovorne osobe vezano uz postupak javne nabave ili izvršenje nekog ugovora kao ni u posredovanju pri nuđenju, davanju ili obećavanju dara službenoj ili odgovornoj osobi.

TEB Informatika d.o.o. se u potpunosti pridržava odredbi Kaznenog zakona koje zabranjuju ”pranje novca” koje uključuje prikrivanje, kanaliziranje nezakonito stečenog novca ili ulaganje istog u legalne fondove.

Gore navedene odredbe se odnose na zaposlenike ili dužnosnike Vlade i Javnog sektora, političke stranke ili kandidate za političke funkcije, poduzeća u djelomičnom ili potpunom vlasništvu države kao i zaposlenike poduzeća u privatnom vlasništvu te Oracle zaposlenike.

TEB Informatika d.o.o. ne smije sudjelovati ni pružiti informacije koje omogućuju ili podržavaju bilo koji ekonomski bojkot koji nije sankcioniran od strane US Vlade.

Poslovanje s Vladom i Javnim poduzećima

TEB Informatika d.o.o., odnosno njeni djelatnici neće ni u kojem slučaju u postupcima javnog natječaja ili u fazi ugovaranja sa Vladom ili Javnim poduzećima, pokušati direktno ili indirektno doći do informacija koje su povjerljive i nisu javno dostupne, a odnose se na ostale ponuđače i njihove ponude kao i informacije o radu odnosno odlukama natječajnog povjerenstva.

Tijekom trajanja ugovora TEB Informatika d.o.o. će račune ispostavljati u skladu sa važećim zakonima i ugovornim obvezama koje reguliraju točnost, dinamiku i plaćanje.

TEB Informatika d.o.o. ni u kojem slučaju neće dati ili ponuditi, direktno ili indirektno, novac, poklon, uslugu, zajam odnosno bilo što materijalne vrijednosti zaposleniku ili dužnosniku Vlade ili Javnog poduzeća u skladu sa važećim Zakonom.

TEB Informatika d.o.o. u svrhu pridržavanja gore navedenih odredbi provodi interne kontrole te osigurava upoznavanje svojih radnika i suradnika s odredbama kojima se uređuje postupanje s podacima o Vladi ili Javnim poduzećima/radnicima Vlade ili Javnih poduzeća i obvezuje ih na tajnost tih podataka putem ugovora o radu, izjava o povjerljivosti, internih propisa ili na drugi pravno obvezujući način.

TEB Informatika d.o.o. neće ni u kojem slučaju pokušati dobiti, direktno ili indirektno, favorizirani položaj u vezi sa bilo kojom transakcijom.

Lobiranje Vladinih službenika i službenika Javnih poduzeća

TEB Informatika d.o.o. i njeni zaposlenici, kroz suradnju sa dužnosnicima Vlade i Javnih poduzeća, ne smiju sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti, odnosno pokušavati utjecati na važeće propise, pravila i zakone koji se odnose na natječaje i poslovni razvoj kao i na odnose sa Oracle-om.

Zakoni i propisi o usklađenosti trgovine

TEB Informatika d.o.o. se obvezuje u potpunosti pridržavati svih važećih US trgovačkih zakona kojim su regulirani uvoz, izvoz, re-export kao i korištenje US robe i tehničkih podataka bez obzira na lokaciju.

Primjena ovih zakona i regulacija onemogućuje i osigurava da tehnologija, podaci, informacije, programi kao i materijali kao produkt usluge i/ili izravni proizvod neće biti uvezeni ili izvezeni, direktno ili indirektno, kao i korišteni u suprotnosti sa zakonom.