Mobilno snimanje

Mobilno programsko rješenje je namijenjeno videosnimanju trase kretanja automobila, bicikla, plovila ili pješaka pomoću mobilnog uređaja. Mobilno rješenje uz videosnimku prikuplja i GPS koordinate trase po kojoj se korisnik kreće pa je time omogućeno povezivanje bilo koje slike u videosnimci s pozicijom na karti na kojoj se korisnik u trenutku snimanja nalazio. Po dolasku u ured, snimka se zajedno s podacima može prebaciti na serversko računalo te prikazati u sklopu prostornog portala PAUK.

KARAKTERISTIKE RJEŠENJA
  • georeferencirano videosnimanje (videosnimka povezana s prostornim koordinatama)
  • koristi GPS i kameru mobilnog uređaja
  • potreban isključivo mobilni uređaj s Android platformom
  • vizualizacija podataka moguća je upotrebom prostornog portala PAUK
Mobilno snimanje #1