Nadzor voznog parka

Nadzor voznog parka je programsko rješenje koje omogućava prikaz skupa trenutnih podataka o vozilu te omogućuje pregled povijesti tih podataka. Spomenuti podaci su dostupni na dva načina: tablično te vizualizirani na digitalnoj geografskoj karti.

Vozilo je opisano skupom podataka koje središnjem sustavu dostavlja terminalni uređaj koji se ugrađuje u svako vozilo. Sustav omogućava provođenje analize putanja vozila, te generiranje izvještaja vezanih uz kretanje vozila. Uvid u osnovne podatke o vozilu može se dobiti klikom miša na pojedinu jedinstvenu oznaku svakog vozila.

Primarni dijelovi sustava su:

 • Poslužitelj – instalira se kod naručitelja
 • Klijentska aplikacija – koristi se na računalima naručitelja
 • Terminalni uređaj – postavlja se u vozilima naručitelja
Poslužitelj

Poslužiteljska aplikacija komunicira sa terminalnim uređajima u vozilima, te pohranjuje dobivene podatke u bazu podataka. Sustav može podržati integraciju sa drugim poslovno informacijskim sustavima tako da podaci budu dostupni za korištenje u drugim aplikacijama naručitelja.

Klijentska aplikacija

Aplikacija za naručitelja posjeduje naredne funkcionalnosti:

 • Prikaz trenutnih pozicija izabranih vozila i pripadnih trajektorija
 • Pregledavanje povijesti kretanja vozila na karti
 • Analiza kretanja vozila te izrada izvještaja za potrebe naručitelja
 • Pregled i analiza analognih i digitalnih mjerenih veličina izmjerenih u vozilu (veličine ovise o mogućnostima vozila te instaliranim opcijama terminalnog uređaja)
 • Mogućnost korištenja službenih karata u RH (DGU) i digitalnih karti korisnika,
 • Mogućnost kreiranja vlastitih objekata i cesta od interesa za potrebe prikaza na karti i za potrebe generiranja izvještaja

Glavni prozor prikazuje kartu sa trenutnim položajima svih nadziranih vozila u stvarnom vremenu.
Program može prikazati istovremeno sva vozila na ekranu sa kartografijom kao podlogom. Isto tako može istovremeno na ekranu prikazati putanje kretanja svih vozila za period od 24 sata.
Za svako vozilo može se vidjeti:

 • trenutna pozicija na karti,
 • brzina, smjer kretanja, nadmorska visina,
 • vrijeme zadnjeg kretanja (u slučaju stajanja),
 • stajanje kontakta (rad motora),
 • stanje GPRS veze,
 • kvaliteta GPS signala,
 • kvaliteta GSM/GPRS signala,
 • napon akumulatora vozila.

Dodatni podaci se moći će se prikazati za vozilo opremljeno FSM sabirnicom/digitalnim tahografom ili dodatnim opcijama terminalnog uređaj u vozilu (ovisno od vozila i instalacije).

Izvještaji se mogu generirati za odabrani period i vozila, a sadrže naredne podatke:

 • Detaljne podatke o kretanjima svakog odabranog vozila u zadanom periodu i za svaki dan zadanog perioda
 • Kumulativne podatke svakog vozila za svaki dan u zadanom periodu i za sva vozila u zadanom periodu
 • Detaljne podatke o kretanju vozila kroz definirane objekte od interesa
 • Detaljne podatke o kretanju vozila po definiranim cestama (za svaku cestu, te za svako vozilo)
Terminalni uređaj

Uređaj se sastoji od GPS i GSM komponente.
Terminalni uređaj (za osobna vozila) šalje sljedeće podatke poslužitelju:

 • Pozicija (geografska širina i dužina)
 • Nadmorska visina
 • Brzina
 • Smjer
 • Vrijeme podataka
 • Stanje kontakta vozila (rad motora)
 • Napon napajanja (gubitak napajanja signalizira onesposobljavanje uređaja)
 • Kvaliteta GPS signala
 • Kvaliteta GSM/GPRS signala

Osim podataka o kretanju, uređaj može dojaviti i sljedeće događaje:

 • Promjene stanja kontakta
 • Kritično stanje internog akumulatora
 • Uključenje/isključenje napajanja
 • Gubitak GPS signala

Interna akumulator\baterija s mogućnošću ponovnog punjenja u uređaju omogućuje neprekidan rad kroz nekoliko sati kako bi uređaj bio u stanju dojaviti izvanredne događaje i u slučaju nestanka napajanja ili pokušaja onesposobljavanja uređaja.
Terminalni uređaj (za kamione i specijalne strojeve) omogućuje mjerenje dodatnih varijabli vozila korištenjem FMS sabirnice.
Terminalni uređaj je u skladu sa svim zahtijevanim tehničkim normama u EU i Hrvatskoj, tj. posjeduje sve certifikate bitne za stavljanje na HR tržište i sigurnu uporabu u motornim vozilima.