Po mjeri korisnika

Sustav naplate cestarine

Autocesta Zagreb-Macelj (AZM)
Rješenje se koristi za upravljanje transakcijama, financijskim zaduženjima i ispisom INA R1 računa. Razvijeno je korištenjem više Oracle alata i tehnologija: baza, Apex i BI Publisher. Osnovne karakteristike rješenja:

 • Financijsko praćenje transakcija naplate cestarine
 • Preuzimanje podataka iz GEA sustava praćenja transakcija naplate cestarine
 • Kontrola i uparivanje podataka INA kartica
 • Web aplikacija

Eucaris

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Sustav za potporu radu cestovne inspekcije prilikom kontrole radnog vremena vozača (tachografa) kompatibilan s EU smjernicama za EUCARIS sustav. Čine ga:

 • Središnja baza podataka
 • Dvojezična web aplikacija
 • Web servisi za razmjenu TACHONET informacija
 • Moduli za administraciju, sigurnost, pregled podataka i izvješćivanje

Tehnička baza podataka

Metronet
Tehnička baza podataka služi za evidenciju podataka o tehničkoj opremi, njenom korištenju u zavisnosti od prodanih usluga korisnicima te ispisivanju tehničkog rješenja o realiziranoj usluzi.

 • Služi za  praćenje poslovnih procesa telekom operatera
 • Web aplikacija
 • Open source rješenje