Tehnička baza podataka

Tehnička baza podataka služi za evidenciju podataka o tehničkoj opremi, njenom korištenju u zavisnosti od prodanih usluga korisnicima te ispisivanju tehničkog rješenja o realiziranoj usluzi.

Programsko rješenje pokriva sljedeće poslovne procese:

  • evidentiranje temeljnih podataka, opreme i adresnih planova (VLAN, VRF, RD, …)
  • rezerviranje fizičkih i logičkih resursa za prodanu uslugu (port, VLAN, niti na optičkim patch panelima) i kreiranje priključne točke
  • storniranje rezervacije za prodanu uslugu što podrazumijeva oslobađanje svih resursa i brisanje priključne točke
  • evidentiranje stvarno spojenih resursa
  • evidentiranje promjena priključnih točaka za korisnika
  • raskidanje ugovora uz oslobađanje resursa i brisanje priključne točke
  • izvještavanje o iskorištenosti fizičkih i logičkih resursa po korisnicima
  • podrška procesu ispitivanje tehničkih mogućnosti za rezidencijalne korisnike
  • podrška automatiziranom procesu aktivacije rezidencijalnih usluga na mrežnim platformama
Tehnička baza #1
Tehnička baza #2
Tehnička baza #3
Tehnička baza #4
Tehnička baza #5
Tehnička baza #6