IIS HAC

Razvoj integralnog informacijskog sustava Hrvatskih autocesta započeo je u proljeće 2001. godine. Ciljevi izgradnje sustava bili su:

  • povećati dinamiku i kvalitetu procesa odlučivanja na svim razinama upravljanja: operativnoj, taktičkoj i strateškoj
  • koristiti i primijeniti kontrolne mehanizme u gospodarenju i upravljanju autocestama ili poslovnim funkcijama na određenim razinama upravljanja
  • podići razinu kvalitete informacija iznad obrade podataka, te stratificiranje informacija uskladiti s interesima upravljačke strukture

Razdvajanjem Hrvatske uprave za ceste na Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste se jedinstveni projekt IIS HUC podijelio na dva nezavisna projekta IIS HC i IIS HAC, s time da je kao osnova razvoja korišten projekt IIS HC. U suradnji s djelatnicima Hrvatskih autocesta projektanti tvrtki TEB Informatika d.o.o. i Infosistem d.d. napravili su nadogradnju prema specifičnim zahtjevima Hrvatskih autocesta. Na osnovu analize napravljeni su dokumenti korisničkih zahtjeva po podsustavima koji su poslužili kao osnova razvoja Integralnog informacijskog sustava Hrvatskih autocesta.

Sustav IIS HAC integriran je i sa sustavom za Naplatu cestarine.

Rješenje je podijeljeno u tri logičke cjeline:

  • Poslovni sustav – sastoji se od klasičnih financijskih podsustava
  • Upravljačko tehnički sustav – sastoji se od podsustava koji obuhvaćaju primarne djelatnosti tvrtke – projektiranje, građenje i održavanja autocesta
  • Ostali podsustavi – sastoji se od podsustava koji obuhvaćaju specifične procese i djelatnosti tvrtke

IIS HAC je dostupan u klasičnoj korisnik-poslužitelj (dvoslojnoj) kao i u troslojnoj web okolini.