TEBIS

TEBIS sustav omogućava neovisno i samostalno korištenje pojedinih modula, ali istovremeno i njihovo međusobno povezivanje, ovisno o potrebama korisnika.

Cilj sustava je da se njegovim korištenjem omogući dobivanje točnih i pravodobnih informacija za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Integralni poslovni informacijski sustav TEBIS sadržava sljedeće module:

 • evidencija matičnih podataka
 • ulazni i izlazni računi
 • obračun PDV-a
 • salda konti
 • glavna knjiga
 • obračun kamata
 • poslovanje blagajne
 • osnovna sredstva
 • skladišno poslovanje
 • materijalno knjigovodstvo
 • sitni inventar
 • kadrovska evidencija
 • obračun osobnih dohodaka
 • tehnička sredstva
 • održavanje cesta

Posebna pozornost posvećena je tehnološkom dijelu sustava gdje je izvršena dodatna prilagodba financijskog dijela sustava kako bi se omogućilo kvalitetnije praćenje poslovanja tvrtki koje obavljaju radove održavanja cesta.

Glavna odlika rješenja je potpuno integrirani poslovni informacijski sustav kroz koji je omogućena dostupnost informacijama svim korisnicima zavisno o njegovim privilegijama, bez obzira na lokaciju pristupa ili unosa te jednokratan zahvat podataka na mjestu unosa.

Poslovni informacijski sustav TEBIS odlikuje jednostavnost korištenja i brzo parametriziranje sustava te otvorenost rješenja za daljnje nadogradnje i povezivanje s drugim sustavima, kao i modularnost rješenja.