Pauk cestovni

Portal za analizu i upravljanje pomoću karte (PAUK) omogućava pristup integriranim podacima raznih informacijskih sustava čiji se podaci mogu vizualizirati i prezentirati u prostoru, odnosno portal omogućava njihov pregled u web okruženju.

Ako se promatra u sklopu Sustava gospodarenja cestama, PAUK za ceste primarno se odnosi na vizualizaciju, odnosno grafički prikaz podataka iz Baze infrastrukturnih podataka u prostoru (na karti). Tako se na PAUK-u mogu prikazati cestovni pravci podijeljeni prema kategoriji razvrstavanja te njihove pripadne oznake.

Neki primjeri skupova podataka sadržanih u cestovnom modelu Baze infrastrukturnih podataka koje PAUK može prikazati:

 • kolnik
 • signalizacija
 • oprema
 • objekti
 • uslužni objekti
 • brojanje prometa
 • parkirališta
 • rasvjeta cesta

PAUK kao svaki pravi integrator podataka može prikazivati i podatke iz ostalih podsustava SUGOC. Tako može prikazivati podatke iz:

 • ROC – redovnog održavanja cesta
 • SSP – sustava sigurnosti prometa
 • IP – izvanrednog prijevoza
 • OSP – obaviješćivanja o stanju prometa
 • NOO – nadzora osovinskog opterećenja

PAUK podržava i pregled georeferenciranog video zapisa zajedno s praćenjem trajektorije i trenutne pozicije na glavnoj karti.

U PAUK-u se sva interakcija obavlja s klikom miša. Funkciju ima lijeva i desna tipka miša. Lijeva tipka miša izvršava prostorni upit na mjestu interesa te dohvaća podatke iz vezanih informacijskih sustava i baza podataka. Desna tipka miša pokreće adaptivno izvješćivanje u smislu da se predefinirani izvještaji automatski pozivaju s prostornim parametrom određenim desnim klikom miša. Iznimno je moguća i primjena tipkovnice kod unosa specifičnih filtera poput izbora datuma, razdoblja, ceste.

PAUK podržava prikaz raznih korisniku dostupnih podloga poput DOF, HOK, OSM Mapnik, Google Maps, TK, Katastar,…

Dodatna funkcionalnost je mogućnost filtriranja podataka prema njihovom prostornom određenju (npr. cesti) ili prema vremenskoj dimenziji (datumu).

Klasične desktop GIS alate krasi mogućnost printanja onoga što prikazuju. Iako je PAUK web aplikacija također podržava print prikazanih karata uz podršku široke palete mjerila prikaza (1:1.000-1:500.000) i formata papira (od A0-A4). Print se izvršava direktno u PDF format što korisniku omogućava daljnje slanje producirane karte elektronskim putem (email) ili klasični tisak na papir.

Pauk #1
Pauk #2
Pauk #3
Pauk #4
Pauk #5
Pauk #6