Pauk prostorno planiranje

Učinite svoje prostorne planove dostupnim i preglednim širokom krugu korisnika!

Upotrijebite naš Prostorni PAUK – programsko rješenje koje Vam omogućava prikaz prostornih planova u standardnom web pregledniku i dostupnost putem Interneta s bilo koje lokacije u svijetu.

Svi slojevi prostornog plana kao i posebne geodetske podloge mogu se transparentno prikazati i po volji uključivati i isključivati u prikazu.

Možete obogatiti prostorni prikaz s informacijama o infrastrukturi, namjeni zemljišta i raznim dostupnim podlogama (DOF, katastar,…).

Povežite prikaz u prostoru s podacima u bazama podataka (ugovori o zakupu, najmu, posjednici, vlasnici,…)

Integrirajte slike i videosnimke s objektima u prostoru.

Vaša vizija je naša misija!

Kartogram naselja
Namjena zemljišta na DOF-u
Infrastruktura na HOK-u
Uvjeti korištenja na TK25