Pauk turistički

Učinite vaš grad dostupan posjetiteljima iz cijelog svijeta!

Implementacijom našeg turističkog PAUK-a potencijalnim kao i trenutnim posjetiteljima grada omogućit ćete uvid u sadržaje i događanja u vašem gradu.

Ponudite posjetiteljima mogućnost brzog pronalaska gradskih službi, turističkih lokaliteta, restorana, muzeja, bankomata, benzinskih stanica, …

Dodatno, PAUK se može obogatiti panoramskim video snimkama grada (pregled u 360 stupnjeva). Pokažite vaše znamenitosti, trgove, parkove, šetnice, biciklističke staze.

Usluge
Turizam
POI
Servisi