Sustav gospodarenja cestama

Baza infrastrukturnih podataka
Model za ceste

Baza infrastrukturnih podataka, engl. Infrastructure Data Base (IDB) osigurava terminološku i logičku konzistentnost podataka o cestama te tehnološko jedinstvo cjelokupnog sustava. Uz prisutnost više subjekata unutar sustava gospodarenja cestovnom mrežom (autoceste, državne ceste, regionalne/lokalne ceste) ona se prirodno nadograđuje na Jedinstvenu bazu infrastrukturnih podataka (JBIP). Temelj je kvalitetnog gospodarenja cestovnom infrastrukturom, a omogućava…

 • Unos podataka
 • Pregled podataka
 • Izvješća (predefinirana i parametarska)
 • Analize
 • Video prikaz

Održavanje cesta

Praćenje aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja cesta važna je obveza subjekata koji gospodare cestovnom infrastrukturom budući da se na te aktivnosti troši značajni postotak sredstava njihovih godišnjih proračuna. Naše programsko rješenje u toj domeni omogućava potpunu transparentnost, podržavajući…

 • Evidentiranje planova i programa održavanja cesta
 • Praćenje održavanja cesta kroz ugovore s izvoditeljima
 • Elektroničku razmjena podataka između izvoditelja i naručitelja
 • Praćenje situiranosti radova izvoditelja
 • Izvještajni paket
 • Ažuriranje baze infrastrukturnih podataka

Sustav sigurnosti prometa

Sustav sigurnosti prometa je namijenjen evidenciji i analizi prometnih nesreća s ciljem određivanja pozicije opasnih mjesta kako bi se temeljem analize svih parametara uzročnika prometne nesreće odredile mjere kako za korektivno tako i za preventivno djelovanje. Sadržava sljedeće bitne komponente…

 • Baza podataka o prometnim nesrećama
 • Baza podataka o brzinskim karakteristikama prometnog toka
 • Detekcija opasnih mjesta
 • Izvještajni paket
 • Video prikaz

Obavješćivanje o stanju prometa

Obavješćivanje o stanju prometa programsko je rješenje namjenjeno subjektima koji upravljaju cestama za unos i slanje redovnih i izvanrednih obavijesti prema subjektima koji prate stanje prometa. Osnovni cilj razvoja i primjene ovog rješenja je ubrzavanje procesa prijenosa pristiglih obavijesti te dobivanje pravovremenih informacija u realnom vremenu o stanju prometa. Karakteristike rješenja su:

 • Unos i slanje redovnih i izvanrednih obavijesti
 • Unos i slanje obavijesti o duljinama kolona
 • Mogućnost uvida u sustave video nadzora cesta
 • Statistička analiza redovnih i izvanrednih događaja

Izvanredni prijevoz

Izvanredni prijevoz zadovoljava osnovne i standardne poslovno-informacijske zahtjeve evidencije i analize podataka o poslovnim događajima vezanim uz praćenje naplate troškova izvanrednog prijevoza i izdavanje pripadnih rješenja.

 • Evidencije
 • Izvještajni paket
 • Planiranje ruta
 • Prostorni prikaz

Nadzor osovinskog opterećenja

Nadzor osovinskog opterećenja podržava rad djelatnika koji kontroliraju dopuštene granice osovinskog opterećenja, mase i dimenzija vozila. Programsko rješenje podržava izradu i ispis zapisnika o provedenim kontrolama te određivanje naknada za vozila u prekoračenju. Programsko rješenje prikuplja i čuva podatke o obavljenim mjerenjima putem stacionarnih ili prijenosnih uređaja za vaganje te navedene podatke sistematizirano obrađuje i prikazuje kroz skup razvijenih analitičkih izvještaja.

 • Zapisnici o provedenim kontrolama
 • Analitičko izvješćivanje
 • Pregled fotografija vozila u prekoračenju
 • Evidencija nadzornih mjesta
 • Planiranje rada nadzornih ekipa

Upravljački portal

Upravljački portal je rješenje zasnovano na principima poslovne inteligencije s ciljem prikaza stratificiranih informacija visokom menadžmentu.

 • Objedinjene informacije
 • Jednostavnost korištenja
 • Univerzalna primjena
 • Skalabilnost
 • Analitičko izvješćivanje