Baza infrastrukturnih podataka

Baza infrastrukturnih podataka (BIP) programsko je rješenje u koje se na sistematičan i u skladu s potrebama struke spremaju svi relevantni podaci za gospodarenje infrastrukturom. Baza infrastrukturnih podataka – model za ceste (BIP/C) osigurava terminološku i logičku konzistentnost podataka o cestama te tehnološko jedinstvo cjelokupnog sustava, a podijeljena je u sljedeće cjeline s odgovarajućim funkcionalnostima:

  • unos podataka – programski moduli za ručni i automatski unos podataka
  • pregled podataka – programski moduli za pregled pojedine vrste podataka uz mogućnost filtriranja i sortiranja prema korisnikovim potrebama
  • upiti / izvješća – omogućavaju pregled na ekranu i ispis podataka na pisač. Za svaku vrstu podatka omogućeno je postavljanje parametarskih uvjeta specifičnih za taj podatak. Izvješća se sastoje od alfanumeričkog, grafičkog i prostornog (GIS) prikaza
  • analize – skup alata koji omogućavaju statističke i analitičke upite nad podacima u bazi, kao i potpuno prilagođene upite od strane korisnika kroz alat Graditelj upita
  • standardna izvješća – grupa izvještaja koji se pokreću pritiskom na jedan gumb i daju pregled pojedine vrste podatka na razini cijele mreže

Iako ga možemo promatrati kao samostalno programsko rješenje u sklopu modela Baze infrastrukturnih podataka za ceste integrirano je programsko rješenje za pregled i analizu podataka korištenjem georeferenciranog video zapisa cesta tzv. Video-prikaz (VIP). VIP predstavlja multifunkcionalno sučelje za pristup i pregled podataka iz baze (infrastrukturnih) podataka. Temeljeno na sinkronizaciji video zapisa snimljenih cesta i georeferenciranih osi cesta omogućuje istovremeni pristup Bazi infrastrukturnih podataka korištenjem tri osnovne komponente: video zapisa, GIS prikaza i alfanumeričkih podataka iz baze.

Postoji više modela implementacije Baze infrastrukturnih podataka od kojih je najdetaljnije razrađen model za ceste, tzv. BIP/C. Uz model za ceste razlikujemo još model za željeznice (BIP/Ž), model za komunalnu infrastrukturu (BIP/K) te model za telekomunikacije (BIP/T).

Početna
Unos podataka
Tabelarni preglednik podataka
Sumarno izvješće
Detaljno izvješće
VIP modul