Izvanredni prijevoz

Izvanredni prijevoz je programsko rješenje razvijeno s ciljem da zadovoljava osnovne i standardne poslovno-informacijske zahtjeve evidencije i analize podataka o poslovnim događajima vezanim uz praćenje naplate troškova izvanrednog prijevoza te izdavanje pripadnih rješenja.

Programsko rješenje podržava sljedeće funkcionalnosti:

  • Evidencija, pregled, obračun zaključaka za izvanredni prijevoz (vozila, itinerar, opterećenje po osovinama, troškovi)
  • Evidencija izdanih rješenja izvanrednih prijevoza
  • Evidencija o prometnim vozilima sa osovinama
  • Evidencija i pregled partnera
  • Evidencija tipova osovina
  • Evidencija vrsta i skupina vozila
  • Generiranje izlaznih računa
  • Sumarni ispisi o izvanrednim prijevozima
  • Skupina analitičkih izvještaja o izvanrednim prijevozima
  • Izvještaji o prijevoznicima

Programsko rješenje se može skalabilno proširiti s razine jednog subjekta na razinu cijele države kako bi se stvorila jedinstvena baza izvanrednog prijevoza.

IP #1
IP #2
IP #3
IP #4