Nadzor osovinskog opterećenja

Na temelju Pravilnika o mjerilima za izračun naknada za izvanredni prijevoz i Odluke Hrvatskih cesta o visini i načinu plaćanja izvanrednog prijevoza i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, Hrvatske ceste provode kontrole i obračunavaju naknade za vozila u prekoračenju. U svrhu podrške izvršenja ove dužnosti za Hrvatske ceste je izrađeno i implementirano programsko rješenje pod imenom Nadzor osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u stanju mirovanja (NOO).

Osnovu programskog rješenja čine modul za unos podataka i modul za izvješćivanje. U modulu za unos podataka se evidentiraju zapisnici o obavljenim kontrolama na osnovi kojih se obračunavaju prekoračenja i automatski se generiraju izlazni računi prema prijevozniku ako se radi o pravnoj osobi, ili prema vozaču ako se radi o fizičkoj osobi. Modul za izvješćivanje se sastoji od paketa izvještaja koji daju numeričke i grafičke prikaze obavljenih kontrola i prekoračenja prema vrstama vozila, tipovima osovina, teritorijalnom ustroju, nadzornim ekipama, tipu prijevoznika, vrsti tereta, itd.

Tehnologija implementacije zasniva se na Oracle Database, Oracle Forms, Oracle Reports i Oracle Business Intelligence komponentama.

Posebni modul programskog rješenja služi za izvješćivanje i analizu podataka o rezultatima mjerenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u pokretu (WIM).

Hrvatske ceste provode mjerenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u pokretu pomoću specijalnih uređaja koji su ugrađeni na nadzornim mjestima. Podaci o rezultatima mjerenja pohranjuju se u zasebnoj bazi podataka. Cilj ovog modula programskog rješenja je omogućiti preuzimanje podataka u bazu koju koristi informacijski sustav Hrvatskih cesta, te omogućiti analizu prikupljenih podataka, izvješćivanje te eksport podataka u različite formate datoteka.

Ovdje opisana izvedba obuhvaća program za preuzimanje i kontrolu podataka o mjerenjima uključujući i fotografije vozila u prekršaju, modul za korekciju neispravnih podataka od strane stručne osobe te aplikaciju za izvješćivanje. Za analizu i izvješćivanje koristi se Oracle Business Intelligence alat zbog svojih prednosti kao što su „drill-down“ podataka, filtriranje podataka, dinamička izrada grafova, i mogućnost izlaza podataka u druge alate uz transparentno izvođenje (brzina rada).
Posebni dio sustava je prikaz skupa podataka o lokacijama nadzornih mjesta i radu nadzornih ekipa putem programskog rješenja PAUK.

Zapisnik
Izvještaj graf
OBI WIM
OBI SiWIM
Pauk nadzorna mjesta
Pauk nadzorne ekipe