Održavanje cesta

Održavanje cesta je specijalizirano programsko rješenje razvijeno za subjekte koji održavaju cestovnu infrastrukturu. Rješenje je razvijeno s ciljem da navedenim subjektima omogući:

  • evidentiranje planova i programa održavanja cesta (na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini)
  • praćenje održavanja cesta kroz ugovore s izvoditeljima i praćenje situiranosti radova izvoditelja
  • praćenje redovnog održavanja cesta (ROC) putem troškovnički podržanih nomenklatura radova
  • dobivanje standardnih izvještaja o poslovima redovnog održavanja
  • složene korisničke upite u funkciji analitičkih izvještaja
  • jednostavnu razmjenu podataka između Izvoditelja i Naručitelja radova održavanja
  • povećanje razine točnosti (lociranja poslova) i dinamike dostave podataka o obavljenim poslovima redovnog održavanja od Izvoditelja prema Naručitelju, kako bi se na vrijeme mogle poduzimati aktivnosti i provoditi rebalansi sredstava
  • automatsko generiranje mjesečnih situacija redovnog održavanja
  • automatsko ažuriranje Baze infrastrukturnih podataka (BIP)

Ceste se ubrajaju u infrastrukturno bogatstvo države za koje se propisuje standard održavanja kako bi to bogatstvo bilo očuvano. Upotrebom programskog rješenja Održavanje cesta imate u svakom trenutku preciznu evidenciju pozicije i tipa utroška na radove redovnog održavanja kao i zbirne pokazatelje efekta održavanja kroz direktnu vezu na Bazu infrastrukturnih podataka.

OC #1
OC #2
OC #3
OC #4
OC #5
OC #6