Sustav sigurnosti prometa

Sustav sigurnosti prometa izrađen je s ciljem uspostave trajne baze podataka o prometnim nesrećama na cestama/autocestama s ugrađenom mogućnošću analize i statističke obrade prometnih nesreća prema ključnim parametrima prometne nesreće. Aplikacija omogućava povezivanje s podacima o intezitetu, strukturi i brzinskim karakteristikama prometnih tokova te bazom infrastrukturnih podataka.

Sustav sigurnosti prometa na cestama/autocestama omogućuje pohranjivanje podataka o prometnim nesrećama i njihove detaljne analize. Temelji se na jedinstvenom sustavu označavanja cesta/autocesta što omogućuje precizno lociranje mjesta prometne nesreće.

Okosnica sustava je modul “Zapisnika prometne nesreće” koji omogućava unos svih relevantnih podataka o nesreći:

 • mjesto nesreće (lociranje pomoću relativne stacionaže i geokoordinata)
 • okolnosti nesreće (vrijeme, stanje kolnika, kolničkih uvjeta, vremenskih uvjeta, tipa nesreće, itd.)
 • vozila koja su sudjelovala u nesreći
 • osobe koje su sudjelovale u nesreći
 • štetama na cesti i okolišu koje su nastale kao posljedice nesreće i radovi koje je potrebno napraviti da se iste otklone
 • fotografije mjesta nesreće

Uneseni podaci podloga su za brojne izvještaje i analize; od osnovnih popisa nesreća po određenim uvjetima (prostornim, vremenskim te ostalim specifičnim parametrima) do kompleksnih statističkih i analitičkih izvještaja kao što su:

 • distribucija prometnih nesreća po raznim parametrima (tipu, uzroku, posljedicama, ograničenju brzine, vremenskim uvjetima, kolničkim uvjetima, itd.)
 • vremenska distribucija nesreća (po dvosatnim razdobljima u toku dana, danima u tjednu, mjesecima u godini)

Rezultati analize prezentiraju se u alfa-numeričkom i grafičkom obliku (MS Excel grafovi), te na tematskim kartama s prostornom distribucijom nesreća.

Programsko rješenje sadrži modul za video prikaz koji integrira više izvora podataka, s ciljem poboljšanja kvalitete analize prometnih nesreća korištenjem georeferenciranih video snimki. Modul omogućava analitičarima da se u bilo kojem trenutku mogu virtualno provesti po svakom dijelu mreže autocesta čime im je omogućena analiza prometne nesreće iz perspektive vozača na lokaciji na kojoj se prometna nesreća dogodila.
Modul se sastoji od 4 cjeline:

 • prozora za pregled i upravljanje video snimki – u ovom se prozoru prikazuje video snimka trenutno promatranog dijela ceste/autoceste
 • prozora za prostorni prikaz trenutne pozicije na karti – ovaj prozor prikazuje kartu segmenta ceste/autoceste kojim se korisnik trenutno „vozi“ na videosnimci
 • prozora za upravljanje i za analizu podataka iz baze prometnih nesreća sa sljedećim funkcionalnostima:
  • padajuće liste iz kojih korisnik može odabrati koji segment autoceste želi promatrati (osnovni pravac autoceste, krakovi na čvorištima, PUO – Prateći Uslužni Objekti)
  • prikaz podataka iz baze prometnih nesreća
  • pozivanje analitičkih izvještaja
 • prozora kojim se predviđa povezivanje sa svim relevantnim bazama i sustavima – ovaj je prozor predviđen za povezivanje s ostalim sustavima važnim za kvalitetnu analizu prometnih nesreća kao što su Baza prometnih tokova, Baza brojanja prometa, Baza infrastrukturnih podataka, itd.
SSP #1
SSP #2
SSP #3
SSP #4
SSP #5
SSP #6