Tehnologije

Oracle

Oracle je danas vodeća svjetska tvrtka na području baza podataka, aplikacija i usluga. Za izradu ili implementaciju naših rješenja koristimo iduće Oracle proizvode i alate:

 • Baze podataka
 • Middleware (aplikacijske servere)
 • Oracle Application Express (APEX)
 • Oracle Business Intelligence (OBI)
 • Oracle Spatial

Microsoft

Microsoft je najveća svjetska IT tvrtka, prije svega poznata po Microsoft Windows operacijskim sustavima. Microsoft proizvodi koje koristimo za razvoj i implementaciju naših programskih rješenja su:

 • Windows server operacijski sustavi
 • .NET framework
 • Silverlight
 • integracija sa Office proizvodima

Intergraph

Jedan od vodećih svjetskih proizvođača GIS softvera. Od 2011. dio je Hexagon grupe. U ponudi su:

 • GeoMedia produkti
 • Erdas produkti
 • Integralna GIS rješenja
 • i mnogo više…

Otvoreni kod

S obzirom na svoju raširenost, kvalitetu i prihvaćenost, danas predstavljaju odličnu alternativu komercijalnim proizvodima u izradi programskih rješenja. U našim rješenjima koristimo iduće tehnologije otvorenog koda:

 • Geoserver
 • OpenLayers
 • Spring
 • Hibernate
 • Tapestry