Cloud

Sastavni dio porfelja naših usluga čini mogućnost korištenja programskih rješenja u “oblaku”. Nudimo vam mogućnost korištenja skupine specifičnih programskih rješenja kao usluge u oblaku – SaaS Cloud (Software as a Service). Naša ponuda trenutno uključuje sljedeća programska rješenja:

ako se brinete o vremenskom ograničenju, odnosno ugovornoj obvezi – nemojte – usluga se nudi na mjesečnoj bazi te je možete otkazati u svakom trenutku ili promijeniti opseg usluge,
ako se brinete o vašim podacima ili o tome da ćete ostati bez mogućnosti korištenja programa na koji ste navikli – nemojte – eksport vaših podataka vam se predaje po isteku usluge, a u svakom trenutku vam se nudi mogućnost otkupa licence programskih rješenja i to što ste duže korisnik ove usluge to vam je učešće u otkupu licence manje.

Ukoliko razmislite o tome koje prednosti vam korištenje ove usluge donosi u odnosu na klasični model kupovine licenci programskih rješenja zaključit ćete sljedeće:

  • Nema inicijalno velikog troška nabave licenci programskih rješenja
  • Nema potrebe za nabavljanjem posebne hardverske infrastrukture na koju treba implementirati programska rješenja
  • Nema troškova podrške i održavanja programskih rješenja
  • Na raspolaganju su uvijek zadnje inačice programskih rješenja što uključuje inicijalno školovanje i stalnu podršku
  • Osigurana zaštita podataka – backup
  • Investicijski ciklus (financijsko opterećenje) uvođenja novog sustava se ravnopravno raspodjeljuje kroz 4 godine.

Sve što vam je potrebno za korištenje ove usluge je standardno računalo s vezom na Internet.