Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje podataka

Za potrebe kvalitetnog i sveobuhvatnog prikupljanja podataka razvili smo vlastita rješenja za prikupljanje podataka kao i odgovarajuća mjerna vozila.
Mjerno vozilo za dinamičko prikupljanje podataka opremljeno je: kamerama za snimanje, stereokamerom za određivanje udaljenosti i širina, diferencijalnim i inercijskim GPS uređajima za određivanje apsolutne pozicije, odometrom za određivanje relativne pozicije i sustavom za integriranje podataka iz navedenih uređaja.

Obrada podataka

Obrada podataka zasniva se na specijaliziranim programskim rješenjima. Rješenja omogućuju precizno određivanje početka i kraja dionice iz georeferenciranog video zapisa ceste, određivanje duljine dionice kao i očitavanje stacionaže svih cestovnih podataka. U potpunosti je integrirano s našim programskim rješenjem Baza infrastrukturnih podataka te omogućuje poluautomatiziran unos cestovnih podataka iz georeferenciranog video zapisa cesta u Bazu infrastrukturnih podataka.

Mjerno vozilo
Obrada klasične snimke
Panoramska slika sferne kamere
Obrada panoramske snimke #1
Obrada panoramske snimke #2
Obrada panoramske snimke #3