Snimanje cesta

Snimanje cesta obavljamo specijaliziranim vozilima opremljenim skupom kamera visoke rezolucije te uređajima za precizno određivanje apsolutne i relativne pozicije u prostoru (GPS, Dead-Reckoning, Odometar). Na taj način stvaramo georeferencirane video snimke s određivanjem pozicije u prostoru submetarske točnosti. Nudimo sljedeće tipove snimanja:

  • Sferno snimanje ili panoramsko snimanje ili snimanje prostora u 360 stupnjeva odnosi se na uslugu snimanja prostora posebnim sustavom od 6 kamera koji pokriva potpuni sferni prostor oko točke snimanja. Karakteristika dobivene snimke je ta da se korisniku omogućava potpuni pregled prostora na način da je moguće sagledati cijelu horizontalnu panoramu (360 stupnjeva), usmjeriti pogled prema gore ili dolje te je moguće približiti (zoom) područje koje se promatra.
  • Klasično snimanje je snimanje prostora s dvije kamere. Jedna kamera je orijentirana u smjeru kretanja (prednja), a druga kamera u kontrasmjeru (stražnja). Najčešća upotreba ovakvog sustava je snimanje prometnog pravca čime se dobiva pregled ceste iz frontalne perspektive vozača u oba smjera.
  • Stereoskopsko snimanje obavlja se posebnim sustavom kamera koje su prilagođene da daju stereo snimak. Primjena takvog snimka je u preciznom određivanju udaljenosti, odnosno veličine objekata koji su prikazani na snimci. Na primjer, određivanje širine kolnika ceste koja se snima u decimetarskoj točnosti.
Mjerno vozilo
Mjerno vozilo
Mjerno vozilo 360
Kamera 360